Lange, M. (Drs.)
Naam: Drs. M. Lange
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie & Diakonessenhuis
Specialisme(n): hand-/armproblematiek en prothesiologie van de arm
Werkzaam sinds: 2021
BIG Register: 79911024401

Drs. Lange is sinds september 2021 werkzaam in de polikliniek van De Hoogstraat als revalidatiearts op de afdeling Dwarslaesie/Orthopedie. Haar expertise ligt bij hand-/armproblematiek (bijvoorbeeld na een trauma) en prothesiologie van de arm. Sinds december 2021 is drs. Lange ook werkzaam in het Diakonessenhuis, waarbij haar aandachtsgebieden met name liggen op het gebied van complexe arm-handproblematiek en algemene orthopedie.

Consulentschappen: Xpert Clinic, Tergooi Ziekenhuis, Hilversum

Overig:

  • Lid Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
  • Lid Landelijke werkgroep WAP-A
  • Lid Landelijke werkgroep hand-polsrevalidatie
  • Lid landelijke werkgroep neuroprothesiologie
  • Bestuurslid medische afdeling Thijmgenootschap (Ethiek)

Voor verwijzing naar Drs. Lange kunt u contact opnemen met: secrtao@dehoogstraat.nl.