Lange, M. (Drs.)
Naam: Drs. M. Lange
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie & Diakonessenhuis
Specialisme(n): Hand-/armproblematiek en prothesiologie van de arm
Werkzaam sinds: 2021
BIG Register: 79911024401

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Drs. Lange is sinds september 2021 werkzaam in de polikliniek van De Hoogstraat als revalidatiearts op de afdeling Dwarslaesie/Orthopedie. Haar expertise ligt bij hand-/armproblematiek (bijvoorbeeld na een trauma) en prothesiologie van de arm. Sinds december 2021 is drs. Lange ook werkzaam in het Diakonessenhuis, waarbij haar aandachtsgebieden met name liggen op het gebied van complexe arm-handproblematiek en algemene orthopedie.

Consulentschap(pen)

  • Kliniek voor de Hand en Pols, Woerden
  • Tergooi Ziekenhuis, Hilversum

Overige activiteiten

  • Lid commissie OTH De Hoogstraat Revalidatie
  • Bestuurslid medische afdeling Thijmgenootschap (Ethiek)
  • Lid landelijke werkgroep neuroprothesiologie
  • Lid Landelijke werkgroep Amputatie, reductiedefecten en prothesiologie van de Arm (WAP-A) VRA
  • Lid Landelijke werkgroep hand-polsrevalidatie (WHPR) VRA
  • Lid Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)