van Gelder, L. (Dr.)
Naam: Dr. L. van Gelder
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie
Specialisme(n): Dwarslaesie
Werkzaam sinds: 2021
BIG Register: 19915226601

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Dr. van Gelder behandelt revalidanten met een dwarslaesie in dagbehandeling. Hier ziet zij zowel mensen met een recent opgelopen dwarslaesie als mensen die al jaren een dwarslaesie hebben en nieuwe hulpvragen of secundaire gezondheidsproblemen hebben. Naast de reguliere jaarcontroles bij dwarslaesie draait zij ook een multidisciplinaire nazorgpoli, het nazorgcarroussel, en een spreekuur voor volwassenen met een spina bifida.

Consulentschap(pen)

  • Careyn, Verpleeghuis Snavelenburg, Maarssen

Overige activiteiten

  • Lid Stuurgroep voeding en revalidatie De Hoogstraat Revalidatie
  • Lid Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG)
  • Lid werkgroep Bewegen en Sport VRA
  • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)