Faas, E. (Drs.)
Naam: E. Faas
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie
Specialisme(n): CVA/Niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Cerebrale Parese (CP), Ernstig Meervoudig Beperkten (EMB)
Werkzaam sinds: 2011 Fysiotherapeut, 2024 Physician assistant
BIG Register: 69033581604

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

E. Faas houdt zich op de polikliniek neurorevalidatie onder andere bezig met de intake van poliklinische revalidanten met CVA/NAH. Verder werkt zij op de poliklinieken Cerebrale Parese (CP) en Ernstig Meervoudig Beperkten (EMB). Ook houdt zij een nazorgspreekuur voor mensen die in De Hoogstraat hebben gerevalideerd vanwege NAH en CVA. Samen met drs. H. Konijnenbelt houdt zij een transitiespreekuur voor jongvolwassenen met cerebrale parese.