Slabbekoorn-Bavinck, A.J.H. (Drs.)
Naam: Drs. A.J.H. Slabbekoorn-Bavinck
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie, locatie Revalidatiecentrum Utrecht en Diakonessenhuis Utrecht
Specialisme(n): Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) waaronder herseninfarct/-bloeding, Multiple sclerose (MS), tevens andere neurologische aandoeningen en algemene revalidatie
Werkzaam sinds: 2001
BIG Register: 19044525701

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

In het Diakonessenhuis Utrecht geeft drs. Slabbekoorn-Bavinck revalidatieadvies aan mensen die zijn opgenomen op de diverse afdelingen en houdt op de polikliniek een algemeen revalidatiespreekuur. Zij neemt deel aan het multidisciplinaire overleg op de neurologieafdeling.

In het revalidatiecentrum stuurt zij de poliklinische revalidatie voor mensen met multiple sclerose aan. Ook houdt zij een poliklinisch revalidatiespreekuur voor neurologische diagnosen, spreekuur met de orthopedisch instrumentmaker en geeft zij klinische en poliklinische supervisie.

Aandachtsgebieden zijn acute en chronische fase na CVA/NAH en multiple sclerose (MS).

Consulentschap(pen)

  • AxionContinu Woonzorgcentrum ‘t Huis aan de Vecht, Utrecht,
  • Careyn, Verpleeghuis Maria Oord, Vinkeveen
  • Careyn, Zorgcentrum Swellengrebel, Utrecht

Overige activiteiten

  • Voorzitter Kwaliteitscommissie medische staf De Hoogstraat Revalidatie
  • Lid regionale ketenbesturen CVA vanuit Diakonessenhuis (Stroke Service Utrecht)
  • Lid Werkgroep Multiple Sclerose (WMS) VRA
  • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)