van Wijk, I. (Dr.)
Naam: Dr. I. van Wijk
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie en UMCU, locatie WKZ
Specialisme(n): Orthopedische aandoeningen
Werkzaam sinds: 2008
BIG Register: 59048962501

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Dr. van Wijk is één van de twee revalidatieartsen in het jeugdadviesteam. Haar aandachtsgebied is orthopedische aandoeningen. Het jeugdadviesteam is gespecialiseerd in kortdurende adviesbehandeling. In dit team worden kinderen behandeld en begeleid met aanlegstoornissen en amputaties van de ledematen, skelet dysplasieën, cerebrale parese, spierziekten, DCD en vele andere diagnoses. Zij ziet o.a. de kinderen met reductiedefecten of amputaties van de ledematen in de HWK (Hand- en armwerkgroep Kinderen) en de KWBP (Kinderwerkgroep Beenprothese), en er zijn gezamenlijke technische spreekuren met de afdeling De Hoogstraat Orthopedietechniek en De Hoogstraat Revalidatietechniek.

Onder de vlag van Mobility-Kids werkt zij in het WKZ in multidisciplinaire spreekuren samen met de kinderorthopedie en plastische chirurgie (NFU/ERN expertisecentra zeldzame aandoeningen rare bone disease en reduction deficiencies).

Samen met haar revalidatieteam, De Hoogstraat Orthopedietechniek en Dr. Ralph Sakkers, kinderorthopeed in het WKZ, richtte zij in januari 2015 het Europese netwerk ChiLD (Children with Limb Deficiencies) op dat nauw samenwerkt met de Amerikaans/Canadese Association for Children’s Prosthetic and Orthotic Clinics (ACPOC).

Dr. van Wijk werkt ook als onderzoeker binnen het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het onderzoeks- en innovatiecentrum van het Revalidatiecentrum De Hoogstraat en de afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap en Sport. Belangrijkste onderwerpen zijn prothesiologie, sport en bewegen, family empowerment, kwaliteit van leven en transitie.

Consulentschap(pen)

 • NFU expertisecentra WKZ

Overige activiteiten

 • Lid IFMS-commissie en gespreksleider De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid (medisch) ethische commissie De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid commissie OTH De Hoogstraat Revalidatie
 • Gastdocent cursus Meer dan Medisch
 • Gastdocent opleiding orthopedisch technoloog Fontys Hogeschool
 • Lid International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO)
 • Lid Werkgroep Amputatie en Prothesiologie (WAP) VRA
 • Voorzitter Werkgroep Amputatie, reductiedefecten en Prothesiologie van de Arm (WAP-A) VRA
 • Lid wetenschappelijke commissie WAP-A VRA
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)