Stolwijk-Swüste, J.M. (Dr.)
Naam: Dr. J.M. Stolwijk-Swüste
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie
Specialisme(n): Dwarslaesie en spina bifida
Werkzaam sinds: 2016
BIG Register: 49053334601

Dr. Stolwijk behandelt revalidanten met een dwarslaesie, zowel klinisch als in dagbehandeling. Daarnaast verzorgt zij een poliklinisch spreekuur voor dwarslaesie en spina bifida. Hier biedt zij controle en een second opinion aan. Tevens is zij als senior onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, Haar onderzoek focust op het verbeteren en behouden van sociale participatie door het beïnvloeden van psychosociale problemen en focust tevens op de meest belangrijke secondaire complicaties bij dwarslaesie: pijn, neurogene darm en stemming.

Dr. Stolwijk is in 2009 op het proefschrift: ‘Functioning and ageing with late-onset sequelae of poliomyelitis’ gepromoveerd. Zij is momenteel co-promotor van vier promovendi en begeleidt zes arts-assistenten en vijf studenten bij hun wetenschappelijk onderzoek.

Overig

 • Lid van het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland
 • Lid van de International Spinal Cord Society
 • Vice voorzitter Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap
 • Lid ISCOS subcommittee non traumatic Spinal Cord Injury
 • Lid redactieraad NTR
 • Board Member EndParalysis Foundation
 • Lid bestuurscommissie Nederlandse Dataset Dwarslaesie
 • Medisch adviseur SBH Nederland
 • Lid Medicatie Commissie De Hoogstraat
 • Lid Medisch Ethische Commissie De Hoogstraat
 • Plaatsvervangend opleider De Hoogstraat
 • Lid Body Weight Support System groept FT 2025
 • Ambassadeur intranet/internet De Hoogstraat