Stolwijk-Swüste, J.M. (Dr.)
Naam: Dr. J.M. Stolwijk-Swüste
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie
Specialisme(n): Dwarslaesie en spina bifida
Werkzaam sinds: 2016
BIG Register: 49053334601

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Dr. Stolwijk behandelt revalidanten met een dwarslaesie, zowel klinisch als in dagbehandeling. Daarnaast verzorgt zij een poliklinisch spreekuur voor dwarslaesie en spina bifida. Hier biedt zij controle en een second opinion aan. Tevens is zij als Associate Professor verbonden aan het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, Haar onderzoek focust op het verbeteren en behouden van sociale participatie door het beïnvloeden van psychosociale problemen en focust tevens op de meest belangrijke secondaire complicaties bij dwarslaesie: pijn, neurogene darm en stemming.

Dr. Stolwijk is in 2009 op het proefschrift: ‘Functioning and ageing with late-onset sequelae of poliomyelitis’ gepromoveerd. Zij is per 1 januari 2024 benoemd tot Associate Professor in het UMCU en is momenteel co-promotor van vijf promovendi en begeleidt zes arts-assistenten en vijf studenten bij hun wetenschappelijk onderzoek.

Consulentschap(pen)

 • Transitie poli WKZ spina kinderen vier keer per jaar

Overige activiteiten

 • Lid medisch ethische commissie De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid Klachtenonderzoekscommissie (plaatsvervanger) De Hoogstraat Revalidatie
 • Lid body weight support system groep FT 2025
 • Ambassadeur intranet/internet De Hoogstraat Revalidatie
 • Opleider assistenten in opleiding tot revalidatiearts in De Hoogstraat Revalidatie
 • Vice voorzitter Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG)
 • Lid International Spinal Cord Society (ISCoS)
 • Lid subcommittee non traumatic spinal Cord Injury ISCOS
 • Lid redactieraad Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR)
 • Board Member EndParalysis Foundation
 • Lid bestuurscommissie Nederlandse Dataset Dwarslaesie
 • Medisch adviseur SBH Nederland
 • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)