Medema-Meulepas, T.W.J.M. (Drs.)
Naam: Drs. T.W.J.M. Medema-Meulepas
Afdeling/Locatie: SO Ariane de Ranitz
Specialisme(n): Kinderrevalidatie voor kinderen primair onderwijs van SO Ariane de Ranitz en ernstig meervoudig beperkte kinderen en jongvolwassenen.
Werkzaam sinds: 2004
BIG Register: 59046627101

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Drs. Medema-Meulepas is verantwoordelijk voor de behandeling van de kinderen op het primair onderwijs van Ariane de Ranitz. Zij ziet kinderen met ernstige meervoudige beperking tot jong volwassenheid tijdens een consulentschap.

Consulentschap(pen)

  • Amerpoort, KDV de Blauwe Vogel, Soest
  • Amerpoort, Woonvormen Christoforus, Bosch en Duin en Vosseveld, Soest

Overige activiteiten

  • Stagebegeleider opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten en opleiding jeugdartsen
  • Geeft onderwijs aan AVG artsen en jeugdartsen (Maatschappij en Gezondheid)
  • Werkgroep Mytylschool VRA
  • Lid kindersectie Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)
  • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)