Lange, M. (Drs.)
Naam: Drs. M. Lange
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie & Diakonessenhuis
Specialisme(n): hand-/armproblematiek en prothesiologie van de arm
Werkzaam sinds: 2021
BIG Register: 79911024401

Drs. Lange is sinds september 2021 werkzaam in de polikliniek van De Hoogstraat als revalidatiearts op de afdeling Dwarslaesie/Orthopedie. Haar expertise ligt bij hand-/armproblematiek (bijvoorbeeld na een trauma) en prothesiologie van de arm. Sinds december 2021 is drs. Lange ook werkzaam in het Diakonessenhuis.

Overig:

  • Lid Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
  • Lid Landelijke werkgroep WAP-A
  • Lid Landelijke werkgroep hand-polsrevalidatie
  • Bestuurslid medische afdeling Thijmgenootschap (Ethiek)

Voor verwijzing naar Drs. Lange kunt u contact opnemen met: secrtao@dehoogstraat.nl.