Akkermans, B.M.A
Naam: B.M.A Akkermans
Afdeling/Locatie: College Ariane de Ranitz
Specialisme(n): Revalidatie voor kinderen op het voorgezet onderwijs (VMBO) en dagbesteding en (beschutte) arbeid van de mytylschool Ariane de Ranitz VSO
Werkzaam sinds: 2000, als gediplomeerd physician assistant sinds 2010
BIG Register: 19924140181

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Sinds 2021 is mevrouw Akkermans werkzaam binnen de kinderrevalidatie op locatie Ariane de Ranitz. Zij coördineert de revalidatie voor kinderen en jongeren tussen de leeftijd van 12-18 jaar met uiteenlopende diagnoses waaronder CP, NMA en Spina Bifida.

Tot en met 2020 is zij werkzaam geweest binnen de dwarslaesie en spina bifida revalidatie, waar zij zowel klinisch als poliklinisch werk heeft verricht.

Overige activiteiten

  • Lid sectie kinderrevalidatiegeneeskunde
  • Ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Associatie Physician Assistants
  • Lid commissie kwaliteit van de Nederlandse Associatie Physician Assistants
  • Lid Nederlandse Associatie Physician Assistants