Akkermans, B.M.A
Naam: B.M.A Akkermans
Afdeling/Locatie: College De Kleine Prins Utrecht
Specialisme(n): Revalidatie voor kinderen op het voorgezet onderwijs (VMBO) en dagbesteding en (beschutte) arbeid van de mytylschool De Kleine Prins
Werkzaam sinds: 2000, als gediplomeerd physician assistant sinds 2010
BIG Register: 19924140181

Sinds 2021 is zij werkzaam als physician assistant op locatie College de Kleine Prins Utrecht (leerlingen vanaf 12 jaar).

Tot en met 2020 is Akkermans werkzaam geweest op de dwarslaesie-afdeling, waar zij zowel klinisch als poliklinisch werk heeft verricht.

Overig:

  • Lid Nederlandse Associatie Physician Assistants
  • Ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Associatie Physician Assistants
  • Lid commissie kwaliteit van de Nederlandse Associatie Physician Assistants
  • Lid sectie kinderrevalidatiegeneeskunde