Hooijer, J. (Drs.)
Naam: Drs. J. Hooijer
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie
Specialisme(n): Internist
Werkzaam sinds: 2015
BIG Register: 9061360801

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Drs. J. Hooijer is opgeleid tot internist in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en het Leids Universitair Medisch Centrum. Ze heeft specifieke kennis van onder andere hypertensie, diabetes, trombose, en polyfarmacie. Revalidanten opgenomen in het revalidatiecentrum hebben vaak meerdere medische problemen. Als internist heeft ze de expertise om zelf een groot aantal van deze ziektebeelden te diagnosticeren en behandelen en waar nodig de afstemming te zoeken met de specialist in het ziekenhuis. Hierdoor hoeven revalidanten tijdens hun opname in De Hoogstraat minder vaak naar het ziekenhuis voor onderzoeken of afspraken. Daarnaast geeft ze supervisie over de (basis)medische zorg aan de arts-assistenten op de afdeling. Tevens is ze betrokken bij het ontwikkelen van (medische) protocollen en verzorgt ze onderwijs aan artsen en verpleegkundigen.

Overige activiteiten

  • Lid commissie Basis medische Zorg Revalidanten (BZR) De Hoogstraat Revalidatie
  • Lid Veilig Incidenten Melden (VIM)-commissie De Hoogstraat Revalidatie
  • Lid Stuurgroep voeding en revalidatie De Hoogstraat Revalidatie
  • Lid NVTMI (Nederlandse Vereniging van Transmurale Internisten)
  • Lid NVIVG (Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde)
  • Lid Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)