van der Vossen S. (Drs.)
Naam: Drs. S. van der Vossen
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie
Specialisme(n): Vroegbehandeling incl. therapeutische peuter- en kleutergroep, spasticiteitsbehandeling, orthesiologie en loopvaardigheid
Werkzaam sinds: 2014
BIG Register: 79061966901

Drs. van der Vossen is één van de twee revalidatieartsen in het kinderteam. Hier worden kinderen van 0 tot 7 jaar behandeld met uiteenlopende diagnoses. Zij is verantwoordelijk voor de behandeling van peuters op de therapeutische peutergroep en van kleuters op de therapeutische kleutergroep binnen De Hoogstraat. Daarnaast begeleidt zij kinderen poliklinisch. Van april 2013 tot april 2014 was zij werkzaam als fellow kinderrevalidatie in het VUmc onder begeleiding van prof. J. Becher. Tijdens dit fellowship heeft ze zich verdiept in: spasticiteitsbehandeling, orthesiologie, loopvaardigheid (incl. gangbeeldanalyse en toepassing praktijk).

Overig:

  • Lid kindersectie en werkgroep vroegbehandeling
  • Lid IFMS-commissie
  • Gastdocent masteropleiding fysiotherapie (SOMT)
  • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland