Kolk, E.T.M.
Naam: E.T.M. Kolk
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie
Specialisme(n): Vroegbehandeling, behandeling jonge kind, therapeutische peutergroepen, developmental coordination disorder (DCD)
Werkzaam sinds: 2002, waarbij sinds 2020 als gediplomeerd physician assistant
BIG Register: 69057943681

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Eveline Kolk werkt als physician assistant (PA) samen met de twee kinderrevalidatieartsen in het kinderteam van De Hoogstraat Revalidatie. Hier worden kinderen van 0-7 jaar met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen poliklinisch behandeld. Zij is daarbij tevens betrokken bij de therapeutische peutergroepen. Eerder werkte zij ook in het jeugd adviesteam met kinderen met (een vermoeden tot) DCD. Tevens begeleidt zij de AIOS Maatschappij en Gezondheid (jeugdartsen in opleiding) bij hun stage.

Totdat ze de opleiding tot physician assistant in 2017 begon, was Eveline lange tijd werkzaam als kinderfysiotherapeut en arts-ondersteuner binnen de kinder- en jeugdrevalidatie van De Hoogstraat.

Overige activiteiten

  • Lid sectie kinderrevalidatiegeneeskunde
  • Lid werkgroep vroegbehandeling kinderrevalidatieartsen
  • Lid DCD artsen werkgroep
  • Ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Associatie Physician Assistants
  • Lid Nederlandse Associatie Physician Assistants