Konijnenbelt, H. (Drs.)
Naam: Drs. H. Konijnenbelt
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie
Specialisme(n): Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en cerebrale parese (CP)
Werkzaam sinds: 2016
BIG Register: 79041416101

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Drs. Konijnenbelt begeleidt revalidanten met niet-aangeboren hersenletsel, zowel klinisch als poliklinisch. Zij heeft een polikliniek waar zij revalidanten met cerebrale parese (volwassenen) ziet vanaf 18 jaar. Daarnaast doet zij de transitiepoli.

Consulentschap(pen)

  • Reinaerde, Dagcentrum De Heijgraeff, Woudenberg
  • Abrona locatie Sterrenberg, Huis ter Heide

Overige activiteiten

  • Lid International Brain Injury Association (IBIA)
  • Lid World Federation for NeuroRehabilitation (WFNR)
  • Lid Dutch Society for NeuroRehabilitation (DSNR)
  • Lid Werkgroep Hersenletsel Revalidatie (WHR) VRA
  • Lid landelijke werkgroep Cerebrale Parese (WCP) VRA
  • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)