Dijkstra, C.A. (Drs.)
Naam: Drs. C.A. Dijkstra
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie
Specialisme(n): Dwarslaesie, caudalaesie en spasticiteit
Werkzaam sinds: 2005
BIG Register: 49050970901

Sinds haar aanstelling in 2005 is drs. Dijkstra werkzaam op de dwarslaesie-afdeling. Hier behandelt zij klinische patiënten die net een dwarslaesie hebben opgelopen maar ook patiënten die voor een heropname komen. Tevens is zij werkzaam op de polikliniek waar zij nieuwe en controle patiënten ziet naast second opinions.

Eens in de maand heeft zij een gezamenlijk spreekuur met verpleegkundig specialist en plastisch chirurg waar patiënten met een decubitus worden gezien. Tevens heeft zij samen met een anaesthesist een baclofenpompenspreekuur waarbij patiënten met spasticiteit worden gezien en de mogelijkheid tot een baclofenpomp wordt besproken. Ook ziet zij patiënten met een Locked-in Syndroom of met ultra hoge dwarslaesies samen met de Adaptatie Techniek, logopedie en ergotherapie op het Locked-in Spreekuur. Hier wordt gekeken of zaken als voorzieningen en communicatie geoptimaliseerd kunnen worden via een poliklinisch traject.

Overig

  • Medisch manager van het Dwarslaesie/Trauma/Orthopedie-cluster
  • Lid van het Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genootschap
  • Lid van de International Spinal Cord Society
  • Medeauteur van het handboek dwarslaesierevalidatie
  • Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland