Bernink, P.J.M. (Drs.)
Naam: Drs. P.J.M. Bernink
Afdeling/Locatie: De Hoogstraat Revalidatie, afdeling jeugd
Specialisme(n): Basis Medische Zorg
Werkzaam sinds: 2011
BIG Register: 39019943601

Beschrijving belangrijkste werkzaamheden

Drs. P.J.M. Bernink werkt sinds september 2020 als algemeen arts op de klinische jeugdafdeling van het revalidatiecentrum De Hoogstraat alwaar ze verantwoordelijk is voor de basis medische zorg. Tevoren werkte zij sinds 2011 als algemeen arts bij locatie School Ariane de Ranitz (leerlingen van 4-12 jaar), alwaar ze de revalidatie coördineerde van met name de kinderen met Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB) en Zeer Moeilijk Lerende kinderen (ZML).

Overige activiteiten

  • Lid International Spinal Cord Society (ISCoS) -Paediatric Special Interest Group (SIG)
  • Lid Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG)
  • Buitengewoon Lid Vereniging Revalidatie Artsen Nederland (VRA)