Behandeling bij dwarslaesie

Wanneer u een acute dwarslaesie heeft of langere tijd geleden een dwarslaesie heeft opgelopen, biedt De Hoogstraat Revalidatie een multidisciplinaire behandelaanpak. Samen met u kijken we wat de mogelijkheden zijn en leren we u om te gaan met de beperkingen na een dwarslaesie.

Wat is een dwarslaesie?

Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg die bijvoorbeeld ontstaat wanneer u een ongeluk, infectie of bloeding heeft gehad. Deze beschadiging verbreekt het contact tussen de hersenen, zenuwen, spieren en organen. Dit heeft als gevolg dat er verlamming ontstaat onder het gebied van de beschadiging. De aard van de beschadiging bepaalt of u volledig (complete dwarslaesie) of gedeeltelijk functieverlies (incomplete dwarslaesie) ervaart. Concrete gevolgen zijn het niet meer goed kunnen gebruiken van uw spieren, gevoelloosheid en een verstoorde werking van bijvoorbeeld blaas, darmen en geslachtsorganen. De plaats van de beschadiging bepaalt tot op welke hoogte in uw lichaam er functieverlies is en daarmee of u een hoge of lage dwarslaesie heeft.

Behandeling dwarslaesie

De Hoogstraat Revalidatie is één van de acht centra in Nederland dat gespecialiseerd is in dwarslaesie revalidatie. Wij behandelen mensen met een dwarslaesie op alle niveaus en zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een hoge dwarslaesie. Wij werken daarnaast nauw samen met het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. De kennis en expertise die daar wordt opgedaan draagt bij aan de verbetering van de revalidatie behandeling.

Klinische behandeling bij een dwarslaesie

Wij kunnen u klinisch behandelen wanneer u recent een dwarslaesie heeft opgelopen en vanuit het ziekenhuis bij ons wordt opgenomen. De behandeling in De Hoogstraat richt zich op uw terugkeer naar huis of een andere woonomgeving. Tijdens de behandeling bent u samen met het behandelteam dagelijks bezig om uw gestelde doelen te behalen. Uw revalidatie behandeling bestaat onder andere uit het trainen van dagelijkse activiteiten, spierversterkende oefeningen en het beheersen van rolstoelvaardigheden. Samen met De Hoogstraat Revalidatietechniek adviseren én maken wij hulpmiddelen op maat. Ons gezamenlijke doel is dat u naar eigen vermogen kunt leven met uw dwarslaesie. Wanneer u terugkeert naar huis of een andere woonomgeving wordt indien noodzakelijk uw behandeling poliklinisch voortgezet.

Poliklinische behandeling bij een dwarslaesie

Wanneer u al langere tijd te maken heeft met de gevolgen van een dwarslaesie of niet klinisch opgenomen hoeft te worden, kunnen wij u poliklinisch behandelen. Afhankelijk van uw vraag, wordt een persoonlijk behandeltraject gestart. Ook heeft u de mogelijkheid om bij continentieproblemen, zitproblemen, loopproblemen, spasticiteit of decubitus (doorligplekken) een spreekuur bij De Hoogstraat te bezoeken.

Behandelduur dwarslaesie

Wanneer u een acute dwarslaesie heeft wordt u klinisch bij ons opgenomen. Afhankelijk van de ernst van uw diagnose verblijft u tussen de drie weken en vijf maanden bij ons. Wanneer u een poliklinisch behandeltraject volgt, bent u gemiddeld vier tot zes weken in behandeling bij De Hoogstraat. Voor alleen een adviestraject kan het korter zijn.

Behandelteam

De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van uw revalidatiearts. De revalidatiearts wordt ondersteund door een arts-assistent (arts in opleiding tot specialist) en door een physician assistant. Uw behandelteam bestaat bijvoorbeeld uit: een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker en sporttherapeut. Ook kan er een geestelijke verzorger of creatief therapeut worden ingeschakeld om u extra te ondersteunen tijdens uw revalidatie behandeling.

Uw naasten

De gevolgen van een dwarslaesie hebben ook grote invloed op uw omgeving. Gezin, familie en andere betrokkenen spelen bij De Hoogstraat een onmisbare rol bij uw revalidatie. Daarom betrekken wij uw naasten bij gesprekken en therapie. Daarnaast organiseert De Hoogstraat meeloopdagen en informatiebijeenkomsten.

Zorg na de revalidatie

Wanneer uw revalidatie behandeling afgerond is, kunt u uw hele leven voor vragen over bijvoorbeeld blaas- en darmen, nieren, seksualiteit of hulpmiddelen bij ons terecht. De afdeling Revalidatietechniek kan u tijdens en na de revalidatie behandeling helpen met aanpassingen die nodig zijn om een zo groot mogelijke zelfredzaamheid te bereiken. Tot slot kunt u gebruik maken van de (twee)jaarlijkse controles bij uw revalidatiearts, arts-assistent of physician assistant.

Mijn revalidatie bij De Hoogstraat heb ik als super positief ervaren, met name als je achteraf ziet hoe je binnenkomt en hoe je er weer weg gaat. Maar je moet er wel hard voor werken!

Ton