De Hoogstraat werkt met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van uw revalidatiearts. De revalidatiearts wordt ondersteund door een arts-assistent (arts in opleiding tot specialist) en door een physician assistant. Hoe uw behandelteam precies wordt samengesteld hangt af van uw situatie, uw vragen en of u klinisch of poliklinisch wordt behandeld. Samen met u worden persoonlijke doelen opgesteld die in de behandeling centraal staan.

Uw behandelteam kan bestaan uit een:

 • Afdelingsmedewerker Keuken
 • Arts in opleiding
 • Creatieve therapeut
 • Diëtist
 • Ergotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Geestelijk verzorger
 • Logopedist
 • Maatschappelijk werker
 • Orthopedisch instrumentmaker
 • Psycholoog
 • Revalidatiearts
 • Revalidatietechnicus
 • Seksuoloog
 • Sporttherapeut
 • Stagiairs
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Zorgassistent

Foto’s van het team

Hieronder ziet u foto’s van een deel van het dwarslaesie-team.

Medisch team

Op de pagina ‘Medisch team’ vindt u de medische teamleden die het eerste contact hebben met revalidanten. Dit zijn revalidatieartsen, klinische stafartsen, algemeen artsen of verpleegkundig specialisten.