Wanneer het nodig is, komt u jaarlijks op controlebezoek bij uw revalidatiearts op de nazorgpoli. Ook bieden wij indien nodig twee- of driejaarlijks een bezoek aan bij de nazorgcarrousel. En u kunt gebruik maken van diverse spreekuren. Het team van De Hoogstraat helpt u graag met al uw vragen.

U kunt op drie manieren bij ons terecht:

  • Op de poli bij de verpleegkundig specialist
  • Op de poli bij de revalidatiearts
  • Op onze nazorgcarrousel waar het gehele team voor u klaar staat

Nazorgpoli

Het is verstandig om één keer per jaar uw revalidatiearts te zien tijdens de nazorgpoli. Dit jaarlijkse gesprek kan klachten juist voorkomen. Het komt immers vaak voor dat nieuwe klachten ontstaan of dat klachten verergeren. Tijdens het gesprek met de arts kunt u al uw vragen stellen. Samen inventariseren we welke gevolgen van een dwarslaesie u ervaart en geven we duidelijkheid over de oorzaak en de behandelmogelijkheden.

Wanneer u bij De Hoogstraat opgenomen bent geweest, kunt u hiervoor een afspraak maken bij de polibalie. Ook kan het zijn dat u lange tijd niet bij een revalidatiearts bent geweest en dat u nieuwe klachten heeft. Uw huisarts verwijst u dan naar de polikliniek. U krijgt in dit geval een afspraak per e-mail gestuurd. Tijdens het poliklinisch consult komen uw klachten en vragen aan bod. Ook vragen we naar een aantal zaken, waarvan we weten dat die belangrijk zijn. Het is handig om vooraf uw vragen en de medicijnen die u gebruikt op te schrijven. Zo haalt u het meest uit uw afspraak. Soms is het niet nodig dat u naar de polikliniek komt en kan een telefonische afspraak of videogesprek gemaakt worden.

Nazorgcarrousel

De gevolgen van een dwarslaesie kunnen veel impact hebben op uw kwaliteit van leven. Bij onze nazorgpoli kunt u terecht voor elke klacht die u ervaart als gevolg van de dwarslaesie.

Veel mensen met een dwarslaesie krijgen bijvoorbeeld te maken met problemen die ontstaan door de dwarslaesie, zoals problemen met de blaas, nieren, darmen, spasticiteit of seksualiteit. Concrete gevolgen kunnen zijn: incontinentie, moeilijk kunnen plassen, verstopping, pijn, slecht of niet kunnen lopen of een verminderde seksuele functie. Bovendien krijgt iedereen vroeg of laat te maken met ouderdomsklachten. Hierdoor kunnen problemen ontstaan bij bijvoorbeeld de transfers, hulpmiddelen en voorzieningen, denk aan een niet meer passende rolstoel.

Hoe gaat het in zijn werk?

Tijdens één middag wordt u gezien door de revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, verpleegkundig specialist en maatschappelijk werker. Zij brengen samen met u uw problemen in kaart, waarbij onder andere gekeken wordt naar verplaatsen, plassen, ontlasting en seksualiteit. Daarna bespreken zij met u de eventuele (behandel)mogelijkheden.

Spreekuur

Aan het eind van uw revalidatieperiode maakt u kennis met onze verpleegkundig specialist. Tijdens het eerste gesprek worden eventuele vervolggesprekken gepland. Na uw ontslag komt u op controle bij uw revalidatiearts. De eerste controle vindt plaats na zes weken of drie maanden. Buiten deze gesprekken om kunt u voor vragen of problemen contact opnemen met onze verpleegkundig specialist. Deze kan u behandelen, adviseren, praktische tips geven en u zo nodig verwijzen naar de revalidatiearts. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer blaas- en darmproblemen, decubitus en dagelijkse bezigheden. Tijdens een consult kunnen we dieper op een probleem ingaan.

Contact

U kunt rechtstreeks contact leggen via e-mail transmuraal@dehoogstraat.nl of telefonisch tijdens spreekuren op 030-2561313. Tijden van de telefonische spreekuren zijn doordeweeks om:

  • 9:30 – 10:30 uur
  • 13:00 – 14:00 uur

Continentiespreekuur

Deze polikliniek is voor mensen met een dwarslaesie die problemen hebben met ontlasting of plassen. De verpleegkundig specialist bespreekt met u hoe het gaat met de ontlasting en het plassen, en kijkt in overleg met u naar de beste oplossing voor uw vraag. De verpleegkundig specialist stelt u goed op de hoogte van alle hulpmiddelen en opvangmaterialen. Het doel van deze continentiezorg is dat u geen last heeft van incontinentie en dat de ontlasting komt op een moment dat het ú uitkomt. U kunt zelf een afspraak maken voor dit spreekuur of uw revalidatiearts verwijst u hiernaar.

Decubitusspreekuur

Het decubitusspreekuur is voor mensen met een dwarslaesie of spina bifida, die een wond door druk-, of schuifklachten hebben en thuis verblijven. Om naar dit spreekuur te kunnen gaan, moet u bekend zijn bij de revalidatiearts van De Hoogstraat. Is dit niet het geval dan is een verwijzing nodig. U krijgt dan eerst een algemene intake om uw hulpvragen en problemen in kaart te brengen. Daarna kunt u een afspraak bij het decubitusspreekuur maken.

De wondgenezing bij mensen met een dwarslaesie of spina bifida kan anders verlopen dan bij mensen zonder één van deze aandoeningen. Daarom vinden we het belangrijk hier extra aandacht aan te besteden. We streven ernaar u dezelfde week of een week later op het spreekuur te beoordelen. De verpleegkundig specialist beoordeelt de wond en geeft een behandeladvies. Ook kan de verpleegkundig specialist contact leggen met eventuele hulpverleners in de thuissituatie of met de plastisch chirurg van het UMCU als er sprake is van moeilijk genezende wonden.

Contact opnemen

Bent u in het verleden onder behandeling geweest bij De Hoogstraat? Een verwijzing van uw huisarts is dan niet nodig, u kunt direct bellen voor een afspraak. Bent u elders voor uw dwarslaesie onder behandeling geweest, dan is een verwijzing van uw huisarts of een medisch specialist nodig. Bel voor een afspraak via 030-2561280 of mail naar polibalie@dehoogstraat.nl.

"Mevrouw H. (72 jaar) heeft al 30 jaar een dwarslaesie, hierdoor zit ze in een rolstoel. Ze was altijd zeer actief; fietste dagelijks met de handbike naar het werk, deed aan rolstoeltennis en was vrijwilliger bij de tennisvereniging van haar man en kinderen. Sinds enkele jaren heeft ze regelmatig schouderklachten waardoor ze wordt belemmerd. Bij controle op de nazorgpoli bleek zij haar transfers niet meer correct uit te voeren en is er gekozen voor een elektrisch ondersteunde handbike. Hierdoor zijn de schouderklachten verdwenen en kan mevrouw weer met een gerust hart tennissen."

Linda van Gelder, Revalidatiearts