Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van De Hoogstraat: de kinderen, jongeren en volwassenen die bij De Hoogstraat revalideren en hun naasten. De raad zet zich in om de organisatie – namens u – te adviseren over de zorg- en dienstverlening. Zij vinden het belangrijk dat deze zo goed mogelijk voldoet aan uw verwachtingen.

Missie

Verbetering van de kwaliteit van de door De Hoogstraat geleverde zorg en dienstverlening vóór en door cliënten.

Wie?

De cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van cliënten en cliëntengroepen, die representatief zijn voor de revalidanten van De Hoogstraat. Naast (oud)revalidanten en hun naasten kunnen ook vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties – die affiniteit met De Hoogstraat hebben – lid zijn.

Huidige samenstelling

Hans v.d. Scheur – voorzitter
Jos Jaspers – vice voorzitter
Annemieke Postema
Peter Timofeeff
Frans Schuijt
Mariske Vreugdenhil
Anke Tigchelaar

Overleg en advies

De cliëntenraad overlegt met de raad van bestuur over de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd en adviseert op diverse gebieden die van belang zijn voor de cliënten. Denk daarbij aan de behandeling, de service, bejegening, privacy, het verblijf, maar ook de voorbereiding op terugkeer naar de maatschappij na de revalidatie. Zij overleggen ook met o.a. de klachtenbemiddelaar en de kwaliteitsconsulent. Ook onderhoudt de cliëntenraad contact met de raad van toezicht.

Uw wensen en ervaringen

Om een goed beeld te krijgen van uw wensen en ervaringen, en die van uw naasten, wordt in De Hoogstraat veel aandacht besteed aan cliëntenparticipatie. Op verschillende manieren wordt informatie ingewonnen bij cliënten, zodat de zorg en dienstverlening continue verbeterd kan worden. (Spiegel)gesprekken, enquêtes en (jaar)verslagen zijn voor de cliëntenraad goede informatiebronnen. Ook is de cliëntenraad voor revalidanten en hun naasten bereikbaar via het onderstaande e-mailadres. Voor suggesties of ideeën zijn zij altijd voor u aanspreekbaar. Zij horen graag uw mening.

Lid worden?

De cliëntenraad bestaat uit maximaal zeven personen. Heeft u interesse om lid te worden? Neem dan contact op voor meer informatie via 030 256 1292 of clientenraad@dehoogstraat.nl.

Downloads

Folder cliëntenraad
PDF - 83.10 KB