Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van De Hoogstraat: kinderen, jongeren en volwassenen die bij De Hoogstraat revalideren, hun naasten en mantelzorgers. De raad bestaat uit zeven leden die zich met grote inzet sterk maken voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten.

Missie

De cliëntenraad staat voor menselijkheid en compassie in de zorg, in een maatschappelijk klimaat waarin regels en controle te vaak de overhand nemen. Dit met als doel de kwaliteit van de zorg en dienstverlening voor cliënten te verbeteren.

Wie?

De cliëntenraad bestaat uit een enthousiaste groep vertegenwoordigers van de cliënten in de Hoogstraat. Zij zijn afkomstig uit verschillende groepen revalidanten van De Hoogstraat. De leden hebben allen een positieve instelling en steken er tijd en energie in om te staan voor goede zorg in De Hoogstraat.

Huidige samenstelling

Annemieke Postema – voorzitter
Roland van den Berg – vice voorzitter
Anke Tigchelaar
Arjan van de Haar
Jolanda Althuis
Peter Timofeeff
Rob van Dijk

Overleg en advies

De cliëntenraad overlegt met de raad van bestuur over de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd en adviseert op diverse gebieden die van belang zijn voor de cliënten. Denk daarbij aan de behandeling, de service, bejegening, privacy, het verblijf, maar ook de voorbereiding op terugkeer naar de maatschappij na de revalidatie. Daarnaast overleggen zij door het jaar heen met diverse medewerkers van de Hoogstraat, bijvoorbeeld de klachtenbemiddelaar, de kwaliteitsconsulent en verschillende zorgprofessionals. Ook onderhoudt de cliëntenraad contact met de raad van toezicht.

Uw wensen en ervaringen

Om een goed beeld te krijgen van uw wensen en ervaringen, en die van uw naasten, wordt in De Hoogstraat veel aandacht besteed aan cliëntenparticipatie. Op verschillende manieren wordt informatie ingewonnen bij cliënten, zodat de zorg en dienstverlening continue verbeterd kan worden. (Spiegel)gesprekken, enquêtes en (jaar)verslagen zijn voor de cliëntenraad goede informatiebronnen.

Heeft u suggesties of ideeën? De cliëntenraad hoort graag uw mening. Voor revalidanten en hun naasten is de cliëntenraad bereikbaar via clientenraad@dehoogstraat.nl.

Jaarverslagen