Veel revalidanten met hand-/armfunctieproblemen lopen tegen praktische problemen aan in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld je jas dicht ritsen of je fiets op slot zetten. Zij zijn vaak geholpen met handige oplossingen van de ergotherapeut. Een team van ergotherapeuten binnen De Hoogstraat start daarom het project ‘Handig!’, met financiële steun vanuit het KiPZ-budget. Het team wil een website maken waar de revalidant praktische oplossingen kan vinden.

Uit reacties van revalidanten blijkt dat er behoefte is aan informatie. Maar waar vind je dat? Op internet is de informatie versnipperd en wordt vaak aangeboden per doelgroep. Volgens het team ergotherapeuten maakt het niet zoveel uit wat de oorzaak is van jouw hand-/armprobleem. Het gaat juist om goede en handige oplossingen.

Creatieve oplossingen

De website is in eerste instantie bedoeld voor de revalidant van De Hoogstraat en zijn of haar familie. Met foto’s, tekst, filmpjes of illustraties zie je hoe je bijvoorbeeld met een verminderde handfunctie allerlei dagelijkse handelingen toch zelf kunt uitvoeren. Het biedt ideeën waarmee de revalidant op een (creatieve) manier tot eigen oplossingen kan komen. Het is bedoeld als ondersteuning van de behandeling en voor het moment dat je niet meer bij de ergotherapeut komt. Later kun je de informatie nog eens rustig nalezen en ook je omgeving erbij betrekken.

De website is ook een bundeling van onze kennis en handig om te delen met collega’s. We weten dat er bij elke ergotherapeut en revalidant relevante kennis aanwezig is en kunnen er met ‘Handig!’ voor zorgen dat die kennis beschikbaar is op elk moment en niet afhankelijk is van individuele ervaring.

Over de innovatieprojecten

De Hoogstraat Revalidatie heeft innovatie hoog op de agenda staan. Daarom is er budget beschikbaar gesteld om een aantal goede innovatie-ideeën verder uit te werken en/of te realiseren. In het voorjaar is er een oproep gedaan onder collega’s naar ideeën. Daar is heel enthousiast op gereageerd en uiteindelijk kon het innovatieteam uit zeventien inspirerende ideeën de beste selecteren. De komende maanden zullen alle projecten op de website verschijnen!

Bekijk hier alle projecten: Prijswinnaars Innovatie 2019

De Hoogstraat wenst alle prijswinnaars veel succes en kijkt uit naar de resultaten aan het eind van het jaar!