Slapen is ‘hot’. We horen en lezen steeds meer over slapen in de media. We horen ook regelmatig terug dat onze revalidanten slecht slapen. Echter, binnen de revalidatie doen we er praktisch gezien veel te weinig mee. Dat kan én moet anders, vinden kinderfysiotherapeut Christiaan Gmelig Meyling en ergotherapeut Marloes Bosboom. Daarom starten zij het project ‘Slaap’ met financiële steun uit het KiPZ-budget.

Over het project ‘Slaap’

Vanuit de literatuur weten we dat slaap een belangrijke rol speelt bij herstel en de consolidatie van leren. Zonder goede slaap dus geen optimale revalidatiebehandeling en herstel. Daarnaast hebben we op dit moment geen betrouwbaar instrument om slaap objectief te beoordelen waardoor we geen inzicht hebben in het slaapgedrag van onze revalidanten, en dus ook niet gericht kunnen ingrijpen.

Kinderfysiotherapeut Christiaan Gmelig Meyling vertelt: “Wij vinden het daarom belangrijk dat slaap meer aandacht krijgt binnen de revalidatiebehandeling en deze essentiële voorwaarde voor herstel een primair onderdeel moet worden van de revalidatiebehandeling. Daar willen we een eerste stap in gaan zetten! Met dit project willen we ervaring opdoen met het specifiek monitoren van slaap en slaapfasen bij kinderen op de jeugdafdeling met behulp van technologie. We gebruiken een slaaptracker (Emfit) die op het matras wordt neergelegd en de verschillende fasen van slaap registreert. Hiermee hopen we inzicht te krijgen in het slaapgedrag en -patronen van de revalidanten op onze afdeling, om hier in de toekomst gerichte adviezen te kunnen geven of interventies op te kunnen zetten.”

Afhankelijk van de ervaringen en resultaten zou dit project verder uitgerold kunnen worden op de jeugdafdeling en andere afdelingen binnen De Hoogstraat.

Over de innovatieprojecten

De Hoogstraat Revalidatie heeft innovatie hoog op de agenda staan. Daarom is er budget beschikbaar gesteld om een aantal goede innovatie-ideeën verder uit te werken en/of te realiseren. In het voorjaar is er een call gedaan waarbij alle collega’s hun idee konden inleveren. Daar is heel enthousiast op gereageerd en uiteindelijk kon het innovatieteam uit zeventien inspirerende ideeën de beste selecteren. De komende maanden zullen alle projecten op de website verschijnen!

Prijswinnaars Innovatie 2019

De Hoogstraat wenst alle prijswinnaars veel succes en kijkt uit naar de resultaten aan het eind van het jaar!