De kennis over inspanningsanalyses is bij de behandelend artsen en therapeuten van de Hoogstraat vaak minimaal als ze zelf niet zo’n analyse hebben gedaan. Daarom starten Linda van Vliet en Maremka Zwinkels het project ‘Test de medewerker’ met financiële steun uit het KiPZ-budget. 30 medewerkers – die te maken hebben met inspanningsdiagnostiek in hun werk – zullen een inspanningsanalyse ondergaan. En dat levert voor De Hoogstraat meerdere voordelen op! Lees hieronder meer over het project.

Project ‘Test de medewerker’

Sinds 2016 bestaat het Inspanningslab binnen De Hoogstraat en kunnen revalidanten ingestuurd worden voor een inspanningsanalyse. Dat gebeurt op indicatie door de revalidatiearts, vaak in overleg met de behandelend fysio- of sporttherapeut. De inspanningsanalyses geven inzicht in de conditie en of iemand veilig kan inspannen, en leveren gerichte trainingsadviezen op.

Echter, de kennis over de test bij de behandeld arts of therapeut is vaak nog minimaal, zeker als ze het zelf niet hebben gedaan. Het is dan ook lastiger om de revalidant hierop voor te bereiden en de adviezen van het Inspanningslab over te dragen.

Met de Innovatiesubsidie is de mogelijkheid gecreëerd om ca. 30 medewerkers van De Hoogstraat zelf een inspanningstest te laten doen. Het gaat dan met name om medewerkers die te maken hebben met inspanningsdiagnostiek in hun werk. Het mes snijdt hiermee aan twee kanten: ze krijgen meer informatie over het belang van inspanningsdiagnostiek binnen de revalidatie en kunnen de revalidant beter informeren en adviseren over deze test. Tevens krijgen ze zelf inzicht in eigen conditie en gezondheid met een bijpassend trainingsadvies om (nog) fitter te worden!

Over de innovatieprojecten

De Hoogstraat Revalidatie heeft innovatie hoog op de agenda staan. Daarom is er budget beschikbaar gesteld om een aantal goede innovatie-ideeën verder uit te werken en/of te realiseren. In het voorjaar is er een call gedaan waarbij alle collega’s hun idee konden inleveren. Daar is heel enthousiast op gereageerd en uiteindelijk kon het innovatieteam uit zeventien inspirerende ideeën de beste selecteren. De komende maanden zullen alle projecten op de website verschijnen!

Bekijk hier alle projecten: Prijswinnaars Innovatie 2019

De Hoogstraat wenst alle prijswinnaars veel succes en kijkt uit naar de resultaten aan het eind van het jaar!