Een deel van de revalidanten heeft na het afronden van de klinische revalidatie nog een indicatie voor psychologische begeleiding. Daarnaast loopt een aantal revalidanten een verhoogd risico om psychische klachten op langere termijn te ontwikkelen. De psychologische behandelcapaciteit van De Hoogstraat Revalidatie voor poliklinische revalidanten is echter beperkt. Daarom worden revalidanten regelmatig doorverwezen naar een psycholoog buiten De Hoogstraat. Daar wil psycholoog Christel van Leeuwen, samen met een team van behandelaren binnen De Hoogstraat, verandering in brengen.

“We willen graag vanuit De Hoogstraat Revalidatie een poliklinisch psychologisch behandelaanbod aanbieden waarvoor weinig psychologenuren nodig zijn. waarbij we de mogelijkheid hebben om revalidanten thuis langer te kunnen volgen.” Met financiële steun vanuit het KiPZ-budget (Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuizen) start het project ‘Deskundigheidsbevordering voor het online behandelen van psychosociale klachten.”

Project ‘Deskundigheidsbevordering voor online behandeling van psychosociale klachten’

Psychologen van De Hoogstraat Revalidatie doen ervaring op met behandelmodules van het e-healthplatform Minddistrict en leren zo de mogelijkheden van het inzetten van e-health in de psychosociale begeleiding van revalidanten kennen. Het doel is om psychologen van De Hoogstraat te leren hoe zij zelf een revalidatiemodule kunnen bouwen in Minddistrict. Er is gekozen voor dit systeem omdat Minddistrict de mogelijkheid biedt om zelf modules samen te stellen. Het einddoel is dat De Hoogstraat optimaal gebruik maakt van e-health in de psychosociale begeleiding van met name poliklinische revalidanten.

De psychologen worden hierbij bijgestaan door Linda Mulders, een GZ-psycholoog die voorheen werkte op de afdeling dwarslaesie van De Hoogstraat. Zij werkt met Minddistrict in haar eigen online psychologenpraktijk. Om een selectie te maken van bestaande behandelmodules die in aanmerking komen voor een revalidatiemodule wordt gebruik gemaakt van input van revalidanten.

Over de innovatieprojecten

Bij De Hoogstraat Revalidatie staat innovatie hoog op de agenda. Daarom is er budget beschikbaar gesteld om een aantal goede innovatie-ideeën verder uit te werken en/of te realiseren. In het voorjaar is er een oproep gedaan naar alle collega’s voor goede ideeën. Zeventien inspirerende ideeën kwamen binnen waaruit de jury er drie heeft geselecteerd. De komende maanden verschijnen alle projecten op de website.

Bekijk hier alle projecten van de prijswinnaars Innovatie 2019

De Hoogstraat wenst alle prijswinnaars veel succes en kijkt uit naar de resultaten aan het eind van het jaar!