Soorten mentale klachten

  • Sombere stemming, zoals verdrietig zijn, verlies van plezier in het leven, veranderende eetlust en slaapproblemen.
  • Door alle veranderingen kunt u overspoeld worden door angst. Dit kan zich uiten in paniekgevoelens, continue gespannen en/of moe zijn, snel boos of gefrustreerd worden, moeite hebben om antwoord te geven en moeite hebben om zorgen of problemen uit te leggen.
  • Post-Traumatische stressstoornis (PTSS). Veel mensen ervaren stress na een ingrijpende gebeurtenis. Als de stress, angst en spanning blijft, kan dit PTSS zijn.
  • Ongeveer 80% van de mensen met een dwarslaesie kampt met pijnklachten. Het kan grote invloed hebben op iemands kwaliteit van leven en daardoor ook op de mentale gesteldheid.
  • Bij een psychose verliest iemand het contact met de werkelijkheid en kan diegene warrig of angstig zijn, last hebben van hallucinaties en/of waandenkbeelden hebben.
  • Post-traumatische amnesie. Dit betekent het verlies van geheugen en het onvermogen om tijdelijk nieuwe herinneringen vast te leggen na een ongeval.
  • Suïcidale gedachten. De realiteit onder ogen zien kan een flinke worsteling zijn. Suïcidale gedachten kunnen voorkomen bij revalidanten die veel stress ervaren. Veelal zijn deze suïcidale gedachten tijdelijk van aard.

Behandeling bij mentale klachten

Het team van De Hoogstraat staat voor u klaar. We brengen samen met u uw klachten in kaart. U wordt door verschillende zorgverleners geholpen, denk bijvoorbeeld aan een geestelijk begeleider, maatschappelijk werker, psycholoog, psychiater en creatief therapeut.

Nazorg en controle

Het kan voorkomen dat op lange termijn nieuwe klachten ontstaan of dat klachten verergeren. Voor vragen over deze klachten kunt u terecht bij onze nazorgpoli.

Uw naasten

Gezin, familie en andere betrokkenen spelen bij De Hoogstraat een onmisbare rol bij uw revalidatie. Daarom betrekken wij uw naasten bij gesprekken en bij de therapie.