Op 1 mei 2018 is Jan van Rijn Kinderfysiotherapie door De Hoogstraat Revalidatie overgenomen. De praktijk is een nieuwe dochterstichting van De Hoogstraat geworden onder de naam Stichting Jan van Rijn Kinderfysiotherapie.

Verbinding eerstelijns- en tweedelijnszorg

Deze unieke verbinding tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg biedt in verschillende opzichten meerwaarde. Er vindt onder meer uitwisseling plaats van specialistische kennis, het geeft inzicht in elkaars mogelijkheden, het inspireert professionals en verbetert de dienstverlening in beide organisaties. Met als uiteindelijk doel het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de zorginhoud aan kinderen en ouders evenals de patiënttevredenheid.

Verbreden netwerk

Binnen De Hoogstraat staat samenwerking en verbreding van het netwerk hoog op de agenda. Er wordt vanuit De Hoogstraat met meerdere eerstelijnspraktijken in Utrecht en omgeving samengewerkt. Door speler te zijn in het eerstelijns zorgaanbod wordt samenwerking met eerstelijnspraktijken verder geïntensiveerd. Zorgvuldige afstemming van eerste- en tweedelijnszorg zorgt voor nog meer maatwerk. Zorg thuis wordt langer of vaker mogelijk en institutionele zorg wordt uitgesteld of verminderd.

Nieuwe zorgvormen

In het kader van Passend Onderwijs zullen er in de toekomst nog meer kinderen met beperkingen naar reguliere scholen gaan. Daardoor ontstaat er meer vraag naar kinderrevalidatie die bij of aansluitend aan het regulier onderwijs wordt aangeboden. Jan van Rijn Kinderfysiotherapie heeft als eerstelijnspraktijk ervaring met deze nieuwe zorgvormen. De eerstelijnspraktijk is hiervoor beter toegerust en kosteneffectiever dan het revalidatiecentrum.