Het Onderzoeksfonds wil een actieve rol spelen in het, op basis van specifieke vragen, verwerven van de middelen die het voor (jonge) talentvolle onderzoekers mogelijk maakt om invulling te geven aan hun wetenschappelijke ambities. Deze ambities zijn gekoppeld aan het strategisch beleid van De Hoogstraat Revalidatie.

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht

Het Onderzoeksfonds richt zich met name op het (voor)financieren van de startfase van het wetenschappelijk onderzoek. Het fonds ondersteunt ook incidenteel initiatieven die bijdragen aan de verspreiding en toepassing van nieuwe kennis en inzicht onder meer door het faciliteren van buitenlands congresbezoek door eigen medewerkers. Het Onderzoeksfonds levert een financiële bijdrage aan de vervaardiging van proefschriften van eigen medewerkers. Het fonds kent geen winstoogmerk. Het Onderzoeksfonds ondersteunt bijzondere projecten en de verschillende onderzoekslijnen van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht.

ANBI

Het Onderzoeksfonds draagt bij aan het algemeen nut (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw gift, donatie of schenking aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Steun De Hoogstraat

Steun de Hoogstraat is verantwoordelijk voor de werving van fondsen en donaties voor zowel het Vriendenfonds als het Onderzoeksfonds. Meer informatie vindt u op www.steundehoogstraat.nl.