Per 1 januari mag Janneke Stolwijk zich Associate Professor (UHD) noemen in het profiel ‘Implementation Researcher’ in het UMC Utrecht. Zij is onlangs benoemd.

Zij kreeg de benoeming omdat zij het onderzoek van het dwarslaesieteam in De Hoogstraat Revalidatie leidt. Daarnaast is zij onderzoeker in het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU). Het KCRU is een samenwerking tussen UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie. Zij geeft al jaren enthousiast onderwijs aan de aiossen in het landelijk onderwijs programma over ‘implementeren’.

Digitalisering in de zorg

Zij richt zich de komende jaren op het onderzoeken en implementeren van ‘Virtual and Mixed Reality’, ‘adaptive devices’ en e-health in de zorg voor mensen met een dwarslaesie. Deze benoeming en de extra aandacht voor onderzoek naar implementatie van technologie versterkt de samenwerking binnen het KCRU.

Het KCRU doet veel onderzoek naar zorginnovaties en implementaties van begeleiding op afstand binnen de drie diagnose doelgroepen NMZ, hersenletsel en dwarslaesie. De komende jaren wordt meer focus gelegd op het overdragen van kennis van de ene groep naar de andere groep. Denk aan meten en begeleiding op afstand van mensen met ALS (ALS@home) en begeleiding van naasten van mensen met hersenletsel via e-health (Care4Carer project). Van de kennis uit deze innovaties kunnen ook mensen met een dwarslaesie profiteren. En andersom bekijken we of de ontwikkelde individuele hulpmiddelen en Google Glass-aanpassingen met eyetracking, zoals ingezet bij mensen met een dwarslaesie, ook mensen met een spierziekte kunnen helpen.

Deze benoeming sluit ook prachtig aan op onderzoek van de fysiotherapiewetenschap in het UMC Utrecht (onderdeel van de afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap en Sport) waar inzet van technologie het speerpunt is van onderzoek.