Hoe ziet de revalidatie eruit bij iemand met het Post-IC syndroom na een COVID-19-infectie? En wat zijn de gevolgen van het syndroom? Dat en meer is te vinden in de e-learning Post-IC syndroom (PICS) na COVID-19-infectie. De e-learning is door De Hoogstraat ontwikkeld voor zorgprofessionals.

Voor de betrokken behandelaren bij de behandeling van PICS na een COVID-19 infectie is het van belang om te weten wat hen te wachten staat en voldoende kennis te hebben van het Post-Intensive-Care Syndroom (PICS) en veelvoorkomende gevolgen na de COVID-19 infectie. Daarom is deze e-learning ontwikkeld voor (toekomstige) behandelaren van deze revalidanten, waarbij er kennis opgedaan kan worden over de gevolgen van PICS, de specifieke aandachtspunten bij PICS na COVID-19 infectie en het Klinisch behandelprogramma COVID-19 post-IC in de Medisch Specialistische Revalidatie.

Met speciale dank aan onze HR-adviseur Jiska van Gemeren en de snelle samenwerking met jls opleidingen.

Dit bericht is gepubliceerd op 24 april 2020