Revalidatiecentrum De Hoogstraat beschikt over een specifiek revalidatieprogramma ontwikkeld voor COVID-19-patiënten die lang op de Intensive Care opgenomen zijn geweest. Deze medisch specialistische revalidatie moet post-IC COVID-19-patiënten een betere toekomst geven .

Het programma wordt voortdurend bijgewerkt. Schrijf je in en ontvang een melding bij een nieuwe versie.

  • In deze versie is onder andere de klinimetrie vernieuwd, worden passende trainingsmethodieken beschreven en is de rol van de verschillende disciplines in het behandelprogramma verder uitgewerkt.

Recente cijfers van het RIVM laten zien dat veel meer patiënten dan tot nog toe werd voorspeld, zeer lang aan de beademing liggen. Lange Intensive Care-opname leidt in veel gevallen tot forse fysieke beperkingen, psychologische aandoeningen en – bij coronapatiënten – naar verwachting ook ernstige longaandoeningen. Een intensief herstelprogramma is nodig om terug te keren naar het vertrouwde leven.

Het behandelprogramma ‘COVID-19 Post IC’ van De Hoogstraat Revalidatie is opgesteld door Joris de Graaf, arts-assistent, en Michael Brouwers, revalidatiearts, van De Hoogstraat Revalidatie. Diverse collega’s uit het hele land hebben vanuit verschillende disciplines bijdragen geleverd om de meest recente kennis op dit terrein bijeen te brengen.

Post-IC patiënten na een COVID-19-infectie met een indicatie voor medisch specialistische revalidatie zullen in De Hoogstraat Revalidatie worden behandeld volgens dit behandelprogramma.

Bekijk hier meer informatie over het coronavirus

Schrijf je in voor meldingen van nieuwe versies

De mailing wordt mede mogelijk gemaakt door Sixtyseven