De Hoogstraat heeft het eerste VIPP-programma voor medisch specialistische zorg positief afgerond en heeft daarmee een grote digitaliseringsslag gemaakt. In het VIPP-programma staat het digitaal uitwisselen van gegevens van en met revalidanten centraal. VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional.

Patiëntenportaal en medicatiegegevens

In het teken van VIPP heeft De Hoogstraat een patiëntenportaal opgezet. Het patiëntenportaal MijnHoogstraat geeft revalidanten inzicht in hun medisch dossier. Zo kunnen zij onder andere verslagen van behandelingen, lab-uitslagen, een overzicht van hun medicatie en poli(klinische) afspraken inzien.

Daarnaast is het ook mogelijk voor zorgprofessionals om informatie over medicatie van revalidanten op te halen en te versturen naar apotheken, waardoor de kans op medicatiefouten kleiner wordt.

Vervolgstappen VIPP binnen De Hoogstraat

Er wordt continue gewerkt aan de verbetering van het digitale proces binnen De Hoogstraat. De komende jaren staat het behalen van de VIPP-doelen van het tweede programma voor de uitwisseling van medische gegevens op de planning. Hierin staat onder andere de PGO, persoonlijke gezondheidsomgeving, centraal. Dit is een website of app waarin revalidanten zowel de eigen medische gegevens vanuit verschillende zorginstellingen als zelf gemeten gegevens kunnen beheren, verzamelen en delen met zorgprofessionals.

Over VIPP-programma

Het VIPP-programma is een digitaal stimuleringsprogramma vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma helpt medisch specialistische zorginstellingen, zoals revalidatiecentra, om de volgende stap te zetten in het digitaal uitwisselen van medische gegevens. Zo kunnen revalidanten zelf de regie houden, hoeven revalidanten niet elke keer hetzelfde verhaal te vertellen aan zorgverleners en beschikken zorgprofessionals eerder over medische gegevens van revalidanten.