De Rapenburg Race is een jaarlijks zwemevenement op zaterdag 16 september wat volledig georganiseerd wordt door elf Leidse studenten. Het is een event dat zich richt op een fantastisch doel: het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een dwarslaesie. In de afgelopen twee edities zwommen medewerkers en revalidanten van De Hoogstraat net iets meer dan 800 meter door de Leidse grachten voor het goede doel. Daarmee zijn ook twee projecten/onderzoeken vanuit De Hoogstraat Revalidatie gefinancierd:

Natuurlijk deden wij ook dit jaar weer mee.  Ook heeft De Hoogstraat Revalidatie zich weer aangemeld als goede doel van het event. Daarmee komt dit event onze revalidanten voor mensen met een dwarslaesie ten goede.