De opening van een nieuwe afdeling van 15 bedden waar verpleeghuiszorg en medisch specialistische revalidatiezorg samengaan, is een nieuwe impuls in de samenwerking tussen zorgorganisatie ZorgSpectrum en revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. De nieuwe afdeling voor de (geriatrische) revalidatie, verpleging en verzorging is per 2 februari 2021 geopend.

Revalidatietraject op maat

Revalidatie vraagt expertise en maatwerk. Soms zijn mensen die revalidatie nodig hebben vanwege leeftijd of aandoening minder (fysiek) belastbaar. Zij komen dan niet in aanmerking voor intensieve medisch specialistische revalidatie. Voor deze mensen kan het wel waardevol zijn om in de nabijheid van het revalidatiecentrum te verblijven. Met de opening van deze nieuwe afdeling wordt dat mogelijk. Na herstel op de afdeling bij ZorgSpectrum kunnen patiënten naar huis of indien nodig snel hun revalidatie vervolgen bij De Hoogstraat. Of patiënten kunnen, na afronding van het intensieve revalidatietraject bij De Hoogstraat, bij ZorgSpectrum verblijven voordat zij naar huis kunnen. De nieuwe afdeling biedt ruimte aan mensen die zowel binnen als buiten de regio wonen en is in het bijzonder gericht op mensen met een dwarslaesie.

Netwerkzorg bij dwarslaesie

Jan Willem Meijer, lid raad van bestuur De Hoogstraat, onderstreept de samenwerking: “De Hoogstraat is expertisecentrum op het gebied van dwarslaesierevalidatie. Wij willen voor onze revalidanten voorzien in levensloopbestendige zorg. Met de afdeling van ZorgSpectrum in huis kunnen we daar vanaf nu nog beter in voorzien voor deze doelgroep. En zorgen we daarmee voor de juiste zorg op de juiste plaats”

Vivian Broex, raad van bestuur ZorgSpectrum, is ook verheugd de samenwerking te intensiveren: “Met de start van deze afdeling markeren we de netwerkzorg bij dwarslaesie. We raadplegen in deze samenwerking voortdurend elkaars expertise in de dwarslaesie zorg en geriatrische zorg. Dit heeft een gunstig effect op het revalidatieproces van de patiënt.”