Yvette van Horn is met ingang van 1 januari 2024 benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur van De Hoogstraat Revalidatie. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn verheugd dat Yvette toetreedt tot de Raad van Bestuur, gelet op de stevige uitdagingen waarvoor De Hoogstraat Revalidatie staat.

Yvette van Horn is blij met haar benoeming en ziet ernaar uit om bij De Hoogstraat Revalidatie snel aan de slag te kunnen gaan: “De Hoogstraat is altijd innovatief geweest. De passie van de medewerkers met nèt dat stapje extra voor de revalidanten en hun naasten kenmerkt de werkwijze. Het motto ‘kom verder’ vind ik heel sterk. Ik zal me met dezelfde passie en toewijding inzetten om de vooruitstrevende positie van De Hoogstraat niet alleen te behouden, maar ook om verder te komen in dit snel veranderende zorglandschap.”

Yvette studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Zij volgde aanvankelijk de opleiding tot tropenarts en zij werkte aansluitend in het St. Martins Catholic Hospital, Agroyesum en St. John of God Hospital in Sefwi Asafo, Ghana via VSO (Voluntary Services Overseas). Vervolgens volgde zij een opleiding tot revalidatiearts in De Hoogstraat Revalidatie en was zij werkzaam als revalidatiearts en later medisch manager volwassenenrevalidatie en arbeidsreïntegratie in Adelante te Hoensbroek. Tegelijkertijd rondde zij met succes de Leergang management voor medici af aan de Universiteit van Tilburg en de Stolte Leergang voor bestuurders in de Zorg eveneens in Tilburg. In 2017 volgde haar benoeming tot lid Raad van Bestuur van Adelante in Hoensbroek. Haar aandachtsgebieden waren daar inhoud en kwaliteit van zorg, de opleidingen en algemene zaken in een collegiaal bestuur. Tevens bleef zij één dag per week werkzaam als revalidatiearts.

Rosa Jansen, voorzitter Raad van Toezicht van De Hoogstraat Revalidatie, en collega-bestuurder Kobien Mijland –Bessems zijn verheugd over de benoeming van Yvette: “Wij verwelkomen Yvette met haar brede kennis en ervaring in de Raad van Bestuur. Wij verwachten dat zij een stevige bijdrage kan leveren aan het bestuur van De Hoogstraat. Met de komst van Yvette kunnen we onze strategische koers en de samenwerking in de regio verder versterken en ten uitvoer brengen. Samen werken aan onze centrale belofte: Samen met onze revalidanten maken wij wat onhaalbaar lijkt, tóch mogelijk. Kinderen en volwassenen die bij ons revalideren, overwinnen hun beperkingen en doen naar hun volle vermogen mee in de maatschappij”.

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zien uit naar een goede, constructieve en plezierige samenwerking met Yvette.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat raad van bestuur van De Hoogstraat Revalidatie, e-mail bestuur@dehoogstraat.nl , tel. 030 – 2561377.

Yvette van Horn