Volwassenenrevalidatie

De GZ-opleiding voor volwassenen volg je op de afdeling Neurologie of op één van de andere afdelingen, zoals de Trauma, Amputatie en Orthopedie afdeling. Je werkt zowel klinisch als poliklinisch in een multidisciplinair team. Er wordt breed diagnostiek uitgevoerd van neuropsychologisch tot psychologisch- en persoonlijkheidsonderzoek. Daarnaast begeleid en behandel je revalidanten.

Kinder- en jeugdrevalidatie

Bij kinderen en jeugd kan je de GZ-opleiding volgen op de polikliniek kinderen 0-5 jaar en de therapeutische peutergroepen. Bij Jeugdafdeling heb je de mogelijkheid om te werken op de (poli)klinische Chronische Pijn en Vermoeidheid en Niet-aangeboren hersenletsel afdelingen. Binnen het Jeugd Advies Team kan je werken met kinderen met Cerebrale Parese, Spina Bifida, DCD en kinderen met reductiedefecten. Je gaat (neuro)psychologische diagnostiek uitvoeren en daarnaast begeleid en behandel je de kinderen zowel individueel als groepsgewijs.

Meer informatie

Bij een nieuw te starten opleidingstraject wordt eerst intern en vervolgens extern geworven. Informatie is te verkrijgen bij de praktijkopleider: Marjan Zuur, tel. 030-256 1359.