Jasper van der Rest

Manager informatisering & automatisering

“Snel schakelen en problemen oplossen, dat hoort bij mijn baan als verantwoordelijke voor de IT infrastructuur, informatiesystemen en informatiebeveiliging binnen De Hoogstraat. Elke dag word ik weer verrast door uitdagingen. Maar uitdagingen kunnen problemen worden als er niks mee gebeurt. Neem de pandemie in de beginfase. Behandelingen van onze poliklinische- en dagbehandeling patiënten mochten ineens niet meer op locatie. We zetten alles op alles en binnen één week maakten we videoconsulten mogelijk. Dat is zo gaaf! Ik doe dat natuurlijk niet alleen, ik werk samen met mijn team. In totaal zijn we met negen, waarvan ik aan het stuur zit.

Vooruitkijken is belangrijk

Servers, werkplekken, telefonie, applicaties, we beheren het allemaal. Binnen ons team heeft iedereen zijn eigen taken. Ik houd me bezig met contacten met leveranciers en begeleid projecten om tot veranderingen te komen. Bijvoorbeeld het vervangen van de mailserver of de implementatie van nieuwe software. Ik zorg dat er licenties komen en dat mijn team alle voorbereidingen treft. De uitrol stem ik af met collega-managers. Ook informeer ik de raad van bestuur over nieuwe ontwikkelingen en ik zet budgetten op de begroting. Als er een incident plaatsvindt waarbij de ICT dienstverlening wordt verstoord, onderneem ik direct actie. Samen met leveranciers of systeembeheerders kijk ik naar technische- maar ook gedragsmatige oplossingen. Ik zit in landelijke overleggen met andere I&A managers en schrijf in op landelijke subsidieregelingen, voor bijvoorbeeld de implementatie van een patiëntenportaal. In mijn baan is vooruitkijken belangrijk. Neem het Elektrische Patiënten Dossier. Rond 2023 gaan we deze vervangen, maar met de voorbereidingen zijn we nu al intensief bezig. En dan zijn er nog alle andere projecten waarop ik moet inspelen.

Ik weet waarvoor ik het doe

Geen dag is het hetzelfde, dat maakt mijn werk leuk. Dat het bij De Hoogstraat is, maakt het extra boeiend. Als ik mijn werk goed doe, kunnen de zorgverleners de juiste zorg leveren aan onze revalidanten. Dat geeft voldoening, ik weet waarvoor ik het doe. Er heerst hier een fijne en informele sfeer. Collega’s zijn betrokken en zorgzaam naar elkaar.  In mijn werk krijg ik veel ruimte om te bepalen waar we als afdeling mee aan de gang gaan. We doen veel, maar het werk is ook nooit klaar. Ik voel me erg verantwoordelijk. Loslaten is daarom soms wel een dingetje. Gelukkig heb ik daar het thuisfront voor.”