Kosten en vergoeding

Uw revalidatiebehandeling wordt grotendeels vergoed uit uw basisverzekering. Voor iedereen boven de 18 jaar geldt een verplichte bijdrage uit het eigen risico. De exacte kosten kunnen per verzekeraar verschillen. Wij adviseren u om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren.

Zorgcontracten verzekeraars 2021

Door het nog voortgaande landelijk overleg tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen/revalidatie-instellingen over het opvangen van de kosten van de coronapandemie, zijn er helaas nog geen zorgcontracten voor 2021 gesloten tussen De Hoogstraat en de zorgverzekeraars.

Alle verzekerden zijn echter welkom. Zowel De Hoogstraat als de verzekeraars gaan er van uit dat deze situatie van onzekerheid  binnen afzienbare termijn opgelost zal zijn en dat er zoals gebruikelijk met alle zorgverzekeraars overeenkomsten zullen zijn. Mocht dit bericht vragen of zorgen bij u oproepen dan adviseren wij u contact te zoeken met uw verzekeraar.

Voor de verzekerden van Eucare maken we een voorbehoud. Deze verzekeraar doet niet mee aan het landelijk overleg over Covid19 en hanteert een afwijkend beleid. De mogelijkheid bestaat dat met Eucare geen zorgcontract kan worden gesloten en de verzekerde zelf een deel van de rekening moet betalen. Ook voor deze verzekerden geldt: heeft u vragen, neem dan contact op met uw verzekeraar.

Zorgnota

De Hoogstraat Revalidatie heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars afgesloten. In de meeste gevallen sturen wij de zorgnota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar, waarna de zorgverzekeraar de betaling regelt. Als u van zorgverzekering wisselt, wilt u dit dan zo spoedig doorgeven aan het medisch secretariaat van De Hoogstraat? Dit kan via e-mail: polibalie@dehoogstraat.nl of telefonisch: 030 256 12 80.

Wanneer u niet verzekerd bent of een buitenlandse zorgverzekering heeft, regelen wij de betaling van uw behandeling persoonlijk met u. Als u niet verzekerd bent brengen wij de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde passanttarieven in rekening. In alle gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw revalidatie behandeling.

Bezwaar tegen vermelding zorgactiviteiten

Uw zorgverzekeraar heeft inzicht in welke behandelingen u ondergaat. U kunt bezwaar maken tegen het verstrekken van deze informatie. U kunt hiervoor de verklaring invullen onderaan de pagina en inleveren bij de polibalie.

Kosten voorzieningen, aanpassingen of hulpmiddelen

Naast de behandeling zijn er vaak ook hulpmiddelen nodig om de revalidatiebehandeling of het verdere traject te ondersteunen. Deze hulpmiddelen worden meestal vergoed door uw zorgverzekeraar of door uw gemeente via de WMO. Mocht u hier tijdens de revalidatie behandeling vragen over hebben, dan kan de maatschappelijk werker of ergotherapeut u hierover adviseren.

Meer informatie

Downloads