Kosten en vergoeding

Uw revalidatiebehandeling wordt grotendeels vergoed uit uw basisverzekering. Voor iedereen boven de 18 jaar geldt een verplichte bijdrage uit het eigen risico. De exacte kosten kunnen per verzekeraar verschillen. Wij adviseren u om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren.

Zorgnota

De Hoogstraat Revalidatie heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars afgesloten. In de meeste gevallen sturen wij de zorgnota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar, waarna de zorgverzekeraar de betaling regelt. Als u van zorgverzekering wisselt, wilt u dit dan zo spoedig doorgeven aan het medisch secretariaat van De Hoogstraat? Dit kan via e-mail: polibalie@dehoogstraat.nl of telefonisch: 030 256 12 80.

Wanneer u niet verzekerd bent of een buitenlandse zorgverzekering heeft, regelen wij de betaling van uw behandeling persoonlijk met u. Als u niet verzekerd bent brengen wij de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde passanttarieven in rekening. In alle gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw revalidatie behandeling.

Bezwaar tegen vermelding zorgactiviteiten

Uw zorgverzekeraar heeft inzicht in welke behandelingen u ondergaat. U kunt bezwaar maken tegen het verstrekken van deze informatie. U kunt hiervoor de verklaring invullen onderaan de pagina en inleveren bij de polibalie.

Kosten voorzieningen, aanpassingen of hulpmiddelen

Naast de behandeling zijn er soms ook hulpmiddelen nodig om de revalidatiebehandeling of het verdere traject te ondersteunen. Deze hulpmiddelen worden meestal vergoed door uw zorgverzekeraar of door uw gemeente via de WMO. Mocht u hier tijdens de revalidatie behandeling vragen over hebben, dan kan de maatschappelijk werker of ergotherapeut u hierover adviseren.

Meer informatie