Gevolgen

  • Brandwonden/frostbite doordat geen hitte of kou wordt waargenomen.
  • Doorligwonden (decubitus) doordat druk en pijn niet wordt waargenomen.

Behandeling bij gevoelsstoornissen

We kunnen de gevoelsstoornissen helaas niet behandelen. Wel kunnen we u helpen de gevolgen ervan te beperken.

Voor wonden: Het team van De Hoogstraat brengt samen met u in kaart welke risico’s bij u van toepassing zijn en vervolgens maken jullie een plan om deze risico’s te verkleinen. U wordt door verschillende zorgverleners geholpen die nauw met elkaar samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan een ergotherapeut, fysiotherapeut, verpleegkundige en psycholoog.

Voor sommige vragen verwijst uw revalidatiearts u door naar de afdeling Adaptietechniek. Dit team maakt aangepaste hulpmiddelen voor uw situatie.

Voor pijnklachten kunnen medicijnen nodig zijn. Uw revalidatiearts kan dit met u bespreken en voorschrijven.

Nazorg en controle

Voor advies bij wonden kunt u terecht bij onze verpleegkundig specialisten. Voor pijnklachten kunt u terecht op de nazorgpoli.

Uw naasten

De gevolgen van een dwarslaesie hebben ook invloed op uw omgeving. Gezin, familie en andere betrokkenen spelen bij De Hoogstraat een onmisbare rol bij uw revalidatie. Daarom betrekken wij uw naasten bij gesprekken en bij de therapie.