Op De Hoogstraat kunnen er foto’s, video’s en audio-opnamen (media) van u worden gemaakt in het belang van de behandeling. Dit beeld- en audiomateriaal van revalidanten wordt veilig opgeslagen in het online media platform arQive. Met het gebruik van arQive kan het behandelteam media met u en derden uitwisselen. Onder ‘derden’ verstaan wij bijvoorbeeld uw partner, kinderen of een zorgprofessional in de eerste lijn. Bij het delen van media met derden geldt dat dit alléén is toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de revalidant of (wettelijk)vertegenwoordiger(s).

arQive-account

Als een behandelaar media met u heeft gedeeld, dan ontvangt u een mail met daarin een link om uw arQive-account te activeren. Zodra u het account heeft geactiveerd, kunt u via de website https://dehoogstraatmedia.arqive.nl inloggen en de media in arQive bekijken.

Als u ook beeldmateriaal met het behandelteam wilt delen, dan kunt u dit aangeven bij een van uw behandelaars. Deze behandelaar kan u extra rechten geven op uw arQive-account, zodat u de mogelijkheid heeft om media te uploaden in arQive en op deze wijze te delen met uw behandelteam.

arQive Camera app

Op de IPad, tablet of smartphone kunt u de arQive Camera app installeren. Met deze app kunt u media maken en meteen uploaden naar arQive.

Heeft u vragen over arQive? Mail deze dan naar arqive@dehoogstraat.nl.

Gebruikershandleiding arQive