Een revalidant doorloopt verschillende oefeningen met een virtual reality-bril. De deelnemer krijgt hierbij uitgebreide uitleg over de werking van pijn in ons brein en lijf. Deze uitleg en de oefeningen zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over pijneducatie, psychologie en digitale therapie.

Praktische informatie

Reducept wordt ingezet bij klinische of poliklinische revalidanten met een dwarslaesie die op een pijnschaal van 0-10 minimaal een 4 aangeven als het gaat om pijn. De revalidatiearts kan hiervoor een gesprek bij de psycholoog inplannen. De psycholoog bekijkt samen met de revalidant of Reducept van meerwaarde is bij de behandeling van de pijnklachten en het omgaan met de pijn.

Klik hier voor meer informatie over Reducept