Hoe ziet de fysiotherapie van de toekomst eruit? Met die vraag is de afdeling Fysiotherapie het project FT2025 gestart. Een onderdeel van het project is de oriëntatie op nieuwe toekomstbestendige geavanceerde trainingsapparatuur, zoals robotica en high-tech apparatuur, die de revalidatie kan ondersteunen. Daarom heeft De Hoogstraat de komende tijd trainingsapparatuur van Hankamp Rehab BV in bruikleen.

Corona en apparatuur voor revalidatie

Door de coronapandemie zijn wereldwijd beurzen tot oktober 2020 afgelast. De apparatuur die op beurzen voor demonstraties wordt gebruikt, is nu niet in gebruik. Leverancier HankampRehab heeft daarom De Hoogstraat aangeboden om deze apparatuur tijdelijk in het revalidatiecentrum te plaatsen. Het gaat om apparatuur gericht op fitnesstraining, armhandfunctietraining, cognitietraining én een Body-Weight-Support System (BWS) voor loop-/sta-/balanstraining. Gebruik van deze apparatuur is ondersteunend bij de revalidatie van mensen met bijvoorbeeld een dwarslaesie of hersenletsel, maar is ook van toegevoegde waarde voor mensen die als gevolg van corona in revalidatie zijn.

Welke apparaten zijn het?

De medewerkers en revalidanten kunnen met de volgende apparaten de komende tijd ervaring op doen:

  • ZeroG: dit is een trainingsapparaat voor lopen, balans en staan. Op intensieve wijze wordt de stabiliteit en controle over het lichaam getraind.
  • WalkerView: dit is een loopband waarmee de houding en de manier van lopen van de patiënt kan worden geanalyseerd, zowel tijdens als na de training. Daarnaast kunnen patiënten in een Virtual Reality (VR) omgeving loopoefeningen uitvoeren.
  • D Wall: dit is een interactieve muur met oefeningen en programma’s om de houding en balans te trainen en voor cardio- en krachttraining.
  • Prokin: dit is een trainingsapparaat dat zowel statisch als dynamisch de balans traint.
  • Pablo Handsensor en Bewegingssensoren: dit is een apparaat dat de handfunctietraining traint door middel van sensoren.
  • Tymo: dit is een apparaat dat de balans traint door middel van een statisch balansplatform.
  • Myro: Dit is een interactief scherm dat wordt ingezet als oefening voor de arm- en handfunctie en bij cognitieve problemen.

De behandelaren zullen ervaring opdoen in het gebruik van de apparaten en zullen op basis beoordelen of deze apparatuur van toegevoegde waarde is voor De Hoogstraat, in relatie tot de doelgroepen die in De Hoogstraat behandeld worden. Hankamp heeft een aantal medewerkers van De Hoogstraat opgeleid tot superuser van de apparatuur, zodat zij andere gebruikers kunnen helpen en assisteren.

(tekst gaat door onder de foto’s)

Project FT2025

Het doel van het project FT2025 is om een toekomstbestendige afdeling Fysiotherapie te ontwerpen, waar de best mogelijke zorg wordt gegeven zodat optimaal kan worden bijgedragen aan het verhogen van de kwaliteit van leven van revalidanten. Onderdeel daarvan is  dat de afdeling beschikt over noodzakelijke en toekomstbestendige geavanceerde apparatuur om zorg te leveren aan de verschillende doelgroepen die binnen De Hoogstraat behandeld worden. Met behulp van deze robotica en high-tech apparatuur kan in een eerder stadium van revalidatie geoefend worden, is intensievere training mogelijk en kan vooruitgang goed inzichtelijk worden gemaakt.

Hankamp Rehab bv

Hankamp ontwikkelt, produceert en levert innovatieve revalidatieproducten aan (zorg)instellingen. De Hoogstraat heeft voorgaande jaren via Hankamp de Amadeo en Myro aangeschaft, apparatuur gericht op arm-handfunctietraining en cognitietraining.