Het aantal initiatieven om technologie in de zorg te integreren groeit hard. Daarnaast groeit ook de behoefte om te innoveren. Door een groeiend tekort aan goed zorgpersoneel, de wens om patiënten meer eigen regie te bieden en patiënten meer te motiveren om te bewegen, wordt er gezocht naar ontwikkelingen in de technologie die deze problemen kan helpen oplossen. Op de afdeling Neurologie B van De Hoogstraat Revalidatie bekeek een projectgroep of een slimme robot een antwoord hierop kon zijn.

Robotrollator Lea

Robot Care Systems (RCS) bracht in 2018 robotrollator Lea op de markt. Lea is een voorbeeld van een ‘slimme’ robotrollator. De verzwaarde rollator heeft allerlei functies en een geïntegreerde sensortechniek die ervoor zorgen dat de persoon veilig kan bewegen. De rollator blokkeert bijvoorbeeld als de afstand tussen de revalidant en rollator te groot wordt en bevat omgevingsdetectie om te voorkomen dat iemand botst en het valgevaar minder wordt. Ook coacht en motiveert Lea de revalidant tot bewegen met behulp van een interactieve tablet verwerkt in de rollator. Daarnaast is er voor Lea een rol weggelegd om revalidanten te motiveren om (meer) te bewegen. Er zijn momenteel vooral ervaringen binnen de ouderenzorg, maar RCS ziet kansen om Lea ook binnen de revalidatie zinvol in te zetten.

De pilot

De Hoogstraat voerde samen met RCS een pilot uit om te kijken welke producten goed aansluiten bij de vragen uit de praktijk. In de tien weken durende pilot kreeg de neuro afdeling de beschikking over twee Lea’s. Drie betrokken therapeuten werden getraind om de Lea in te zetten bij revalidanten die herstellende zijn van hersenletsel. De Lea werd als vervanging van de reguliere rollator ingezet. Tijdens de tien weken werd er zoveel mogelijk ervaring opgedaan en gekeken naar de meerwaarde voor revalidatie van deze specifieke doelgroep. Ontwikkelaar RCS verzamelde feedback en waar mogelijk werden hiermee direct aanpassingen gedaan om beter aan te sluiten bij de revalidanten.

Uitkomsten pilot

Zowel RCS als De Hoogstraat Revalidatie kijken terug op een zeer geslaagde pilot, waarin optimaal geleerd is aan beide zijden. Wel bleek tijdens de pilot de acceptatie en gebruiksvriendelijkheid niet altijd optimaal. Dit is voornamelijk te verklaren aan het gegeven dat Lea niet volledig aansloot op de behoefte van de revalidant. De revalidant, waar de fysieke mogelijkheden wel goed aansloot bij de behoefte, scoorde significant hoger. Veel revalidanten waren erg positief over de interactieve dansmodules die in de Lea zijn verwerkt. RCS weet wat ze moeten verbeteren om deze doelgroep beter aan te kunnen spreken en De Hoogstraat heeft op een gestructureerde wijze kunnen beoordelen waar de meerwaarde van het gebruik van de robotrollator zit en waar de knelpunten liggen.

Joep Janssen, innovatieadviseur binnen De Hoogstraat Revalidatie