Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU) heeft een subsidie ontvangen van €50.000,- van het Johanna Kinderfonds en Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting. Met deze subsidie kan het KCRU een essentiële stap voorwaarts zetten in het onderbouwen en optimaliseren van revalidatiezorg voor het herstel van kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Dankzij subsidie behandeling intensiveren

In de afgelopen jaren is een wetenschappelijk fundament gelegd voor de ontwikkeling van een intensievere fysieke revalidatiebehandeling voor kinderen en jongeren met NAH in de subacute fase. Kinderfysiotherapeut en promovendus Christiaan Gmelig Meyling vertelt: “Met deze subsidie onderzoeken we de haalbaarheid van een intensievere aanpak bij kinderen en jongeren met NAH. We intensiveren de behandeling door naast paramedici ook andere zorgverleners, ouders en hun sociale context in te zetten. Daarbij meten we hoeveel kinderen en jongeren bewegen en wie hieraan heeft bijgedragen. Daarnaast brengen we op vaste momenten het functioneren van kinderen en jongeren in kaart. Hierdoor weten we straks veel beter wat we ‘erin stoppen en wat we er uit halen’.”

Nieuwe kennis

De nieuwe kennis uit dit onderzoek helpt de zorg om beter te onderbouwen hoe intensiteit van revalidatie kan worden afgestemd op het kind (passende zorg). Daarnaast levert het kennis op hoe de inhoud van revalidatie en herstel van kinderen en jongeren met NAH zo goed mogelijk in kaart kan worden gebracht.

Over de REHABILITY-studie

Dagelijks werken kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel aan hun herstel met als doel om weer zo goed mogelijk terug te keren in de maatschappij. Vanuit onderzoek is bekend dat hersenen adapteren door prikkels en ervaringen die zij opdoen.

Het doel van de REHABILITY-studie is de ontwikkeling van een betekenisvol, effectief en evidence-based fysiek revalidatieprogramma voor kinderen en jongeren met NAH. Met deze nieuwe behandelaanpak willen we aantonen dat intensievere revalidatie leidt tot sneller herstel en optimaal resultaat van de revalidatie.

Over het KCRU

Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU) is het onderzoeks- en innovatiecentrum van UMC Utrecht Hersencentrum en De Hoogstraat Revalidatie.

Bekijk hier meer informatie over het project