Ook dit jaar heeft Martijn Schrooten, sporttherapeut bij De Hoogstraat Revalidatie, voor ROC Midden Nederland Sport College weer de module ‘aangepast sporten’ verzorgd.

Tijdens deze module van zes weken komen verschillende aandoeningen, waaronder dwarslaesie en hersenletsel, aan bod. Tijdens de theorie- en praktijklessen wordt uitgebreid ingegaan op hoe beweging en sport bijdragen aan de revalidatiebehandeling. Aan het eind van de module organiseerden de leerlingen een sportmiddag voor de revalidanten die in behandeling zijn bij De Hoogstraat.