Nog nét voor de lockdown konden de studenten van Sportcollege ROC Midden Nederland hun meeloopdagen afronden. De afgelopen weken gaven onze collega’s van de sportafdeling samen met revalidanten les aan de studenten. De focus lag op dwarslaesie, amputatie en niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Fijn dat we zo onze kennis kunnen overbrengen aan toekomstige sporttherapeuten – en wellicht collega’s!

Mocht het allemaal door kunnen gaan, dan zetten we deze samenwerking voort in 2022.

De foto’s zijn gemaakt door Rob Oostveen, docent fysiotherapie van Sportcollege ROC Midden Nederland.