Zorg op de juiste plek op het juiste moment

 Vivian Broex (ZorgSpectrum) en Jan Willem Meijer (De Hoogstraat Revalidatie) ondertekenden op 29 oktober 2020 een samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties. Hiermee wordt een volgende stap gezet in de netwerksamenwerking tussen verpleeghuiszorg en medisch specialistische revalidatie, in het bijzonder voor mensen met een dwarslaesie.  

Vanaf begin volgend jaar start ZorgSpectrum een eigen afdeling voor de (geriatrische) revalidatie, verpleging en verzorging van patiënten, binnen De Hoogstraat Revalidatie op de Rembrandtkade.

Meerwaarde

Per 1 januari 2021 kunnen patiënten op deze ZorgSpectrum afdeling verblijven. Dat kan voor patiënten die de klinische medisch specialistische revalidatie hebben beëindigd, maar nog niet naar huis kunnen. Of voor patiënten die (nog) onvoldoende belastbaar zijn om klinische medisch specialistische revalidatie te ondergaan. Voor deze patiënten kan het waardevol zijn dat zij in de nabijheid van het revalidatiecentrum verblijven waar specifieke expertise beschikbaar is. Daarnaast kunnen ook patiënten verblijven die geen revalidatie hoeven ondergaan, maar wel verzorging of verpleging nodig hebben. Hiermee wordt voor patiënten een passend aanbod van zorg gedaan op het juiste moment op de juiste plek.

Impuls aan netwerkzorg bij dwarslaesie

Jan-Willem Meijer: “Patiënten met een dwarslaesie hebben profijt van deze samenwerking. Bijvoorbeeld als zij geopereerd zijn en hun intensieve revalidatie in de medisch Specialistische revalidatie nog niet gestart kan worden. Zij hebben wel zorg, minder intensieve revalidatie en specifieke expertise nodig. Zij kunnen dan al gebruik maken van expertise van de samenwerkingspartners en na hun herstel in de afdeling bij ZorgSpectrum direct hun revalidatie vervolgen bij De Hoogstraat.” Vivian Broex vult aan: “Er zit veel kennis bij ZorgSpectrum als het gaat om geriatrische revalidatie (ouderenzorg) en het bieden van een therapeutisch revalidatieklimaat. Oudere patiënten met een onlangs ontwikkelde dwarslaesie die het intensieve medisch specialistisch revalidatie programma (nog) niet aankunnen, kunnen op onze afdeling dan een minder intensief specialistisch geriatrisch revalidatieprogramma volgen. Daarmee kunnen ook patiëntengroepen buiten de regio ondersteund worden.”

Krachten bundelen
De samenwerking is een mooi voorbeeld hoe je als zelfstandige organisaties de krachten in de regio kunt bundelen. Zo ontstaat een revalidatienetwerk waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise. Vivian Broex: “We vinden het belangrijk dat de zorg die de patiënt nodig heeft, het uitgangspunt moet zijn. Als zorgorganisaties kunnen wij de handen ineen slaan om dat voor elkaar te krijgen. Dat is de kracht van samenwerken en ontzorgt de patiënt.”
Jan Willem Meijer daarover: “De Hoogstraat wil revalidanten met complexe problemen van alle leeftijden voorzien van de juiste zorg op de juiste plek middels een gespecialiseerd revalidatienetwerk. Deze samenwerking met ZorgSpectrum in ons huis is daarin een eerste stap.“ Ook andere aanbieders van revalidatie in de regio zullen aansluiten op dit revalidatienetwerk voor specifieke doelgroepen.