De Hoogstraat Revalidatie en het arm-amputatieteam van UMC Groningen tekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst. De al langer bestaande samenwerking tussen beide partijen met revalidatieartsen Michael Brouwers en Iris van Wijk (De Hoogstraat) onder leiding van hoogleraar revalidatiegeneeskunde Corry van der Sluis (UMCG) werd zo geformaliseerd.

Met de deelaanstelling van Corry van der Sluis en de oprichting van een Expertisecentrum voor Amputaties en Congenitale Reductiedefecten van de Arm (ACRA) willen de samenwerkingspartners het revalidatiegeneeskundig onderzoek een extra impuls geven. Zo kunnen de expertise en de geleverde revalidatiezorg wetenschappelijk onderzocht en getoetst worden. Met als doel de zorg voor mensen met een arm amputatie of reductiedefect te vernieuwen en te verbeteren.

De samenwerkingsovereenkomst werd getekend door Jan-Willem Meijer, bestuurder De Hoogstraat Revalidatie, Corry van der Sluis, hoogleraar revalidatiegeneeskunde UMC Groningen en Anne Visser-Meily, hoogleraar revalidatiegeneeskunde UMC Utrecht en hoofd van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht.