Samen Revalideren

Pad bij dwarslaesie Revalidatie

Revalideren doe je niet alleen, maar samen. Naasten hebben bij de revalidatie in De Hoogstraat een belangrijke rol. Dit helpt de revalidant, maar ook naasten halen hier steun uit.

Het Samen Revalideren Pad is een manier om naasten te betrekken in de revalidatie. Zo ontvangen zij bij de opname een afsprakenkaart met data waarop ze verwacht worden in De Hoogstraat. Het gaat dan om belangrijke bijeenkomsten, bijvoorbeeld de voorlichtingsbijeenkomsten, de meeloopdag en de teambespreking. Het hele team van De Hoogstraat, denk aan de verpleegkundigen, artsen en therapeuten, zorgt ervoor dat de naaste zich altijd welkom voelt. Dat doen zij onder andere door het geven van informatie, vaardigheden voor thuis aan te leren en wordt de dierbare betrokken bij het opstellen van doelen. De naaste heeft dus een belangrijke rol in het revalidatietraject. Ook het welzijn van de naaste zelf krijgt aandacht, er verandert immers vaak veel.