We zijn samen sterk. We stellen ons dan ook altijd de vraag: wat voegt het toe voor de revalidant? Via de prestatie-indicatoren zoals te zien op Revalidatiecheck.nl krijgen we hier elk jaar meer inzicht in. En leren en verbeteren we continue. Met in 2020 hele mooie cijfers voor de gehele revalidatiebranche en voor onszelf!

Revalidanten geven ons een 8,9 als rapportcijfer en zo woont gemiddeld 95% van onze dwarslaesie-revalidanten na behandeling weer zelfstandig thuis in 2020. Bij de revalidanten met hersenletsel is dit ruim 93% en revalidanten met een beroerte ruim 96%. Bovendien zou 97% van de revalidanten De Hoogstraat in 2020 aanbevelen bij andere revalidatiepatiënten.

Meer cijfers inzien? Neem een kijkje op: www.revalidatiecheck.nl/revalidatie-instellingen/hoogstraat-revalidatie.

Wat is Revalidatiecheck?

Hoe weet je of een revalidatie-instelling goede kwaliteit biedt? Bij welke revalidatie-instelling kun je het beste terecht voor een behandeling? Om meer inzicht te geven in de kwaliteit van zorg, hebben revalidatie-instellingen de website Revalidatiecheck gemaakt.

Revalidatie-instellingen houden veel gegevens bij die iets zeggen over de kwaliteit van zorg, zoals wachttijden of de patiënttevredenheid. Van drie revalidatiebehandelingen bij veel voorkomende aandoeningen wordt ook het resultaat van de behandeling gemeten. Al deze informatie vind je terug op Revalidatiecheck.nl. Ook kun je revalidatie-instellingen met elkaar vergelijken.

Toelichtingen bij de resultaten

Bij alle resultaten staat uitgelegd wat de cijfers zeggen over de kwaliteit van zorg. Ook kunnen revalidatie-instellingen zelf een toelichting geven. Waarom scoren zij lager of juist hoger dan gemiddeld? Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. De toelichtingen zijn minstens zo belangrijk als de cijfers zelf.