Scholing USER voor verpleging

De USER (Utrechtse Schaal voor de Evaluatie van Klinische Revalidatie) is een meetinstrument om het resultaat van de klinische revalidatie te meten. In de praktijk wordt de USER meestal afgenomen door verpleegkundigen of verzorgenden. Om te leren de USER af te nemen, is er een training ontwikkeld.

Over de scholing

Tijdens deze korte, praktijkgerichte training krijg je als deelnemer achtergrondinformatie over de USER en oefen je met het afnemen. Na ongeveer één maand is er een terugkommoment. Deelnemers hebben de USER dan inmiddels bij een aantal patiënten afgenomen en kunnen vragen stellen die zijn afgestemd op hun praktijkervaringen.

De training is bedoeld voor verpleegkundigen van organisaties/teams die van plan zijn de USER te gaan inzetten. Belangrijk is dat bij start van de training al duidelijk is met welk doel en op welke wijze de USER ingezet gaat worden en hoe de resultaten verwerkt gaan worden.

  • De training bestaat uit 2 bijeenkomsten. De eerste duurt 2 uur, na ongeveer 1 maand volgt een terugkommoment van 1,5 uur.
  • De training wordt incompany gegeven.
  • Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen.
  • De training kost 645 euro (vrijgesteld van BTW ivm registratie CRKBO, excl. reistijd en reiskosten).
  • De training wordt gegeven door een verpleegkundige met ruime ervaring met de USER.

Meer informatie

Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar user@dehoogstraat.nl.